Sdružení pro rozvoj lokality „Za Rybníkem“ – Jesenice u Prahy

UDÁLOSTI:

28.8.2002
19:00
Koná se další veřejné jednání obecního zastupitelstva. Opět je na pořadu jednání schválení změny územního plánu. Kdo může přijít tak ať se dostaví. Přijďte projevit svůj zájem o dění v obci. 
26.8.2002
16:00
Dnes odpoledne byla na obecní úřadě v Jílovém u Prahy předána petice za sdružení nezávislých kandidátů "Nezávislí".

Připomínáme, že kdo se chce volit v podzimních komunálních volbách je potřeba, aby byl k pobytu trvale hlášen v Jesenici.

2.8.2002 Dnes ráno začal Renix navážet písek na podložení panelů, čímž prakticky zahájili stavbu.
Na Stavební úřad v Jesenici byla podána žádost o vyjádření SÚ k zahájení této stavby před nabytím právní moci stavebního povolení. (text pdf)

Na SÚ byla pouze administrativní pracovnice, která sdělila, že vyjádření přijde brzy, protože se jedna o obecní pozemek a ona v tom nevidí žádný problém - NEUVĚŘITELNÉ!

Kdo má dobré připojení k internetu a neviděl občanské judo z 10.7.2002 může se podívat na jiný případ jednání jiného stavebního úřadu v úplně jiném případě. (Reportáž Dvojdomek
2.8.2002 Znění petice Proti změně územního plánu a využití území. (text doc)
Jedná se o petici, již někteří z Vás připojili. Jestli však znáte někoho kdo by chtěl přidat podpis pod tuto petici ozvěte se.
2.8.2002 Se souhlasem Mgr. Partíka zveřejňujeme pro informaci text námitek proti územnímu a stavebnímu řízení čj. 330/3-550/02/-1/M, zahájenému firmou AZ   Elektrostav, a.s. (text doc
od 29.7.2002.
do 27.8.2002
Možnost nahlédnutí do návrhu nového územního plánu obce Jesenice. viz Veřejná vyhláška (celé znění)
31.7.2002 Na posledním veřejné jednání obecního zastupitelstva opět jen těsně nebyla schválena změna územního plánu v lokalitě Za rybníkem (cesta). Opět byly opět navrhovány obě varianty:
   1. přes pásmo ochranné zeleně 
   2. přes potok - západní varianta
A to i přesto, že pan starosta Lang v pondělí ujišťoval občany že trasa silnice bude vedena pouze přes potok - západní varianta. 

Dále ve zkratce: 
- byly vzneseny od jiných občanů námitky na odvoz odpadků, úklid a ničení silnic.
- byly vzneseny námitky k proti parcelaci lokality Mladíkov VI.

31.7.2002 Komplexní vyjádření referátu životního prostředí územnímu řízení ve věci pokládky kabelů do území ochranné zeleně. (text pdf
30.7.2002

Stavební úřad Jesenice vydal povolení pro vybudování dočasné příjezdové-staveništní komunikace. Žádost o toto stavební povolení byla vydána 29.7.2002 a stavební úřad dokázal do dvou dnů projednat s dotčenými orgány státní správy a se známými účastníky řízení toto stavební povolení. Toto stavební povolení dosud nenabylo právní moci a tudíž žádná dočasná komunikace nesmí být budována!!! (text pdf)

31.7.2002 31.7.2002 v 19 hodin se koná jednání obecního zastupitelstva. Jednání o stavbě obecních bytů na programu údajně není, ale neznamená to, že by nás to nemohlo zajímat. (24.7.2002)
23.7.2002 byla podána žádost o registraci našeho sdružení na Ministerstvo vnitra ČR.

Důležitá informace o dění okolo nového sídliště v lokalitě u rybníka. (text, situace)

STANOVY:

Znění stanov našeho sdružení (text)

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
    Vybrané informace nejen z úřední desky obce Jesenice u Prahy.

VEŘEJNÉ INFORMACE:

Kontakt: jesenicezarybnikem@seznam.cz

Počet přístupů